Contact Us_Aquael

Contact Us

Zhongshan Aquael Sanitary Co.,Ltd.

  Nanlang Zhuzilin Industrial Zone Zhongshan, Guangdong, China

  Postal Code: 528451

  Tel:  +86.760.85528111   85528126

  Fax: +86.760.85528123   85528127

  E-mail: info@caifu78137.cn

  http://caifu78137.cn